VIGOUROUX BINDSYSTEMEN

Wettelijke informatie

Gebruik van op de website geregistreerde e-mailadressen

Er worden geen persoonsgegevens verzameld zonder medeweten van de bezoekers van de website http://www.vigouroux-web.com. De enige persoonsgegevens die op de website worden geregistreerd betreffen e-mailadressen.
Deze worden op http://www.vigouroux-web.com alleen geregistreerd na een vrijwillig verzoek van de bezoeker indien deze antwoord wenst te ontvangen op een via het contactformulier of via een offerteverzoek verzonden e-mail. Vigouroux SARL verplicht zich deze adressen alleen voor dit doel te gebruiken en garandeert de geheimhouding van de gegevens. Deze informatie kan in geen geval worden overgedragen of beschikbaar worden gesteld aan een derde.

Recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering

Conform artikel 34 van de Franse Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de privacybescherming, hebt u recht op toegang tot en wijziging, verbetering of verwijdering van de u betreffende gegevens.

U kunt dit recht uitoefenen door met ons contact op te nemen

Cookies

Gezien de door onze webhoster gebruikte technologie, kunt u tijdens uw bezoek aan de website een cookie ontvangen bestemd voor de registratie van het bezoek aan de website.

Publicatie van de website

Conform artikel 34 van de Franse Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de privacybescherming, hebt u recht op toegang tot en wijziging, verbetering of verwijdering van de u betreffende gegevens.

Deze website wordt verzorgd door SARL Catalyz.

Hosting van de website

Catalyz SARL
2, rue de Vérone
ZA de Lauzard
F-82370 Labastide Saint Pierre

Conformiteit met de Franse wetgeving

Alle op deze website aanwezige informatie voldoet aan de geldende Franse wetgeving. De website voldoet aan de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

Adresgegevens

Vigouroux SARL
82110 Lauzerte
Frankrijk

Tel: +33 (0)5 63 94 67 03 - Fax: +33 (0)5 63 94 61 50

http://www.vigouroux-web.com

mv@vigouroux-web.com

Wettelijke informatie

SARL met een kapitaal van 35 063 €

Inschrijvingsnummer: 33095645900011
BTW-nummer: FR 87 330 956 459

APE-code: APE 2573B

Handelsregister Montauban nr. 330 956 459 Bedrijfscode 84 B 144

Directeur

Dhr. Michel Vigouroux